نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

محصولات سرد نورديده

 

استاندارد

DIN

JIS

AFNOR

BS

SAE/AIST

ASTM

UNI

EURO

MSC

ISIRI

کاربرد

NORM

لوازم خانگی  بدنه اتومبيل کششی

(1623-1)

(G 3114)

(A36-401)

(1449-1)

 

 

(5866)

(130)

 

 

St 12

SPCC

C

CRSP 4

 

A 366

Fe P01

Fe P01

 

 

St 13

SPCD

E

CRSP 3

1008

A619

Fe P02

Fe P02

 

 

St 14

CPCE

ES

CRSP 1

1006

A 620

Fe P03

Fe P03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fe P04

 

 

لعابکاری

EK 2

 

EME

CRSP 3VE

1008

 

Fe P02

Fe P01

 

 

لوله مبلی

1623-1 St 12

SPCC

C

CRSP 4

 

 

Fe P01

Fe P01

 

 

رادياتور سازی بشکه سازی

   St 12    

SPCC

C

CRSP 4

1008

A 366

Fe P01

Fe P01

 

 

St13

SPCD

E

CRSP 3

 

A 619

Fe P02

Fe P02

 

 

   صنعتی    سازه سبک

(1623-1)

 

 

 

 

(A 611)

 

 

 

 

St 37-3G

 

 

 

 

GRADE8

Fe 330

 

 

 

St 44-3G

 

 

 

 

GRADE C

Fe 360

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADE D1

Fe 410

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADE D2