نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

محصولات گالوانيزه

 

 

الف - رواداريها

 

 

محصولات گالوانيزه مطابق با رواداريهاي ابعادي و شکلي استانداردهاي بين المللي به شرح زير قابل عرضه مي باشد

 

رواداري ضخامت

رواداري عرض

رواداري انحراف از تخت بودن

رواداري ناراستي

EN 10143

JIS G 3302

 

EN 10143

JIS G 3302

 

EN 10143

JIS G 3302

 

JIS G3302

 

 

 

 

ب - محدوده وزني

 

کلافهاي گالوانيزه بنا به تقاضاي مشتري با وزنهاي زير عرضه مي گردند

 

وزن کلاف سه قسمت شده (ton)

وزن کلاف دو قسمت شده (ton)

وزن کلاف (ton)

عرض کلاف (mm)

حداکثر

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

حداقل

4.1

2.7

6.2

4.0

12.3

6.5

790

750

4.6

3.0

7.0

4.6

13.9

7.5

890

791

5.1

3.4

7.7

5.1

15.4

8.2

990

891

5.6

3.7

8.4

5.6

16.8

9.3

1090

991

6.1

4.1

9.2

6.2

18.4

10.2

1190

1091

6.6

4.4

10.0

6.7

19.9

11

1290

1191

7.1

4.8

10.7

7.2

21.4

12

1390

1291

7.7

5.2

11.5

7.8

23.0

13

1490

1391

7.9

5.5

11.9

8.3

23.8

13.5

1530

1491

 

 

 

 

ج - مشخصات عمومي

 

مشخصات عمومي محصولات گالوانيزه به شرح زير مي باشد

 

محافظت سطح

حداکثر وزن کلاف (ton)

قطر کلاف (ميليمتر)

عرض (ميليمتر)

ضخامت (ميليمتر)

کرماته

روغن

خارجي

داخلي

حداکثر

حداقل

حداکثر

حداقل

20 mgr/m^2

2 gr/m^2

20

900

و

2000

 

 

508

و

610

 

 

1530

750

2

0.25

 

 

 

د - مشخصات پوشش

 

مشخصات پوشش محصولات گالوانيزه به شرح زير مي باشد

 

کيفيت

وزن پوشش gr/m^2

روش پوشش دهي

( کششي ) DQ

( معمولي ) CQ

90 - 350

( مجموع دو سطح )

 

غوطه وري گرم

       
 

 

 

 

 

 

 

استانداردهاي محصولات گالوانيزه

 

 

ASTM - A653

JIS 3302

EN 10142

A 526

SGCC

FE P02G

A 528

SGCD

FE P03G