نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مشخصات کلي محصولات قلع اندود

مشخصات کلي محصولات قلع اندود

مشخصات ابعادي

نوع محصول

طول (ميليمتر)

عرض (ميليمتر)

ضخامت (ميليمتر)

حداقل

0.18 - 0.4

600 - 1050

457 - 1206

حداكثر

0.18 - 0.4

600 - 1050

-

 

محدوده وزني و دوره زماني توليد

نوع محصول

محدوده وزني (تن)

حداقل دوره زماني (روز)

حداقل

1 - 2

75

حداکثر

1.8 - 16.5

73