نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مشخصات کلي ورق سرد

ضخامت : حداقل : 35/0 ميلي متر ـ حداكثر 3 ميلي متر
عرض : حداقل 600 ميلي متر ـ حداكثر 1510 ميلي متر
طول : حداقل 750 ميلي متر ـ حداكثر 4000 ميلي متر
وزن بسته: حداقل 1 تن – حداكثر 5 تن