نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مشخصات کلي کلاف اسيدشويي

 ضخامت : حداقل 5/1 ميلي متر ـ حداكثر 16 ميلي متر
عرض : حداقل 600 ميلي متر ـ حداكثر 1850 ميلي متر
وزن بسته: حداقل 5/3 ـ حداكثر 5/29 تن