نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مشخصات کلي کلاف سرد

ضخامت : حداقل 35/0 ميلي متر ـ حداكثر 3 ميلي متر
عرض : حداقل 600 ميلي متر ـ حداكثر 1530 ميلي متر
وزن کلاف : حداقل 4/5 تن ـ حداكثر 8/23 تن